Drama İle Matematik PDF Yazdır e-Posta
Facebookta Paylaş

 

DRAMA İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ EĞİTİMİ


Matematikten Korkmadan,  Drama ile Kalıcı ve Eğlenceli Öğrenme

Drama İle Matematik Eğitimiyle Çocuk;

Müfredatı takiben,

 • Matematik ve diğer sayısal alanların temelini oluşturan çarpma, bölme, çıkarma ve toplama işlemlerinden oluşan dört işlemi, zihinden, oyun yoluyla yapar.

 • Problemleri anlama, ifade etme ve çözme becerisi geliştirir.

 • Problemleri ifade ederken, dil becerisi ile anlatım becerisi geliştirir.

 • Nesneleri azlık-çokluk, uzunluk ve ağırlık  ilişkisine göre ilişkilendirir.

 • Geometrik cismin ne olduğunu kavrar, örneklerle açıklar.

 • Simetriyi bedeniyle ifade ederek, somutlaştırır.

 • İleriye ve geriye doğru ritmik saymalar yapar.

 • Matematikten korkmamayı öğrenir.

 • Sürece etkin ve istekli katılarak, matematikten zevk almaya başlar.

 • Matematiğin sadece bir ders değil, yaşamın her alanına katkıda bulunan bir alan olduğunu fark eder.

 • Drama İle Matematik Eğitimi müfredatımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu’nun hazırladığı İlköğretim Matematik Dersi müfredatı dikkate alınarak düzenlenmiştir.

 • Eğitimimiz, okul derslerini destekleyici, çocuğun matematik dersinden keyif almasını hedeflemekte, konuların yaparak yaşayarak öğrenme süreciyle daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.

 • Dramanın yöntem ve teknikleriyle ilköğretim düzeyinde eğitim-öğretim gören çocukların, matematiği oyun içinde keyifli ve kalıcı olarak öğrenmesi hedeflenmektedir.

 • Eğitim materyalleriyle zenginleştirilen çalışmalar, dramatizasyon yöntemi ve uzman rolü yaklaşımı ile bir kurgu içerisinde yapılandırılmaktadır.

 • Eğitim, çocuğun yaş grubuna ve seviyesine göre kolaydan zora, basitten karmaşığa, yakından uzağa bir yol izlemektedir.

 • Eğitimin başarısı, testlerle de gözden geçirilmektedir

 • İlköğretim, bütün bir okul yaşamının temelini oluşturmaktadır. Çocuğun bu dönemde Matematik dersinden keyif alması, bütün yaşamını hatta meslek seçimini de etkileyecektir.

 • Matematik korkulu rüya olmaktan çıkıp, drama ile eğlenceli bir oyuna dönüşüyor.


Konu Başlıkları

Konular yaş grubu özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir.

 

1. Sınıf Konularımız:

Sınıf Konularımız:

Rakamlar

20 İçinde İleriye ve Geriye Ritmik Sayma

100 İçinde İleriye ve Geriye Birer ve Onar Ritmik Sayma

Geometrik Cisimler: Küp, Prizma, Silindir, Koni, Küre

Azlık Çokluk İlişkileri

Toplama, Çıkarma

Uzunluklar

Ağırlıklar

Para Birimimiz

 

2. Sınıf Konularımız:

İki Basamaklı Doğal Sayılar

Sayıların Basamak Değerleri

Sayıları Basamak Değerlerine Göre Sıralama

100 İçinde İkişer ve Beşer, 40 İçinde Dörder, 30 İçinde Üçer İleriye ve Geriye Ritmik Sayma

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Uzunlukları Ölçme

Problemler

 

3. Sınıf Konularımız:

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Üç Basamaklı Doğal Sayıların Sayı ve Basamak Değerleri

Doğal Sayıları Onluğa Yuvarlama

1000’den Küçük Doğal Sayıları Büyüklük Küçüklük İlişkisine Göre Sembollerle Sıralama

100 İçinde İleriye ve Geriye Altışar, Yedişer, Sekizer ve Dokuzar Ritmik Sayma

Tek Çift Doğal Sayılar

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Uzunluk Birimleriyle İlgili Problemler


Dramada İle Matematik

 

Haftada 2 saat olmak üzere toplam 6 Hafta

 

1.Grup: İlköğretim 1. Sınıf

2. Grup: İlköğretim 2. Sınıf

3. Grup: İlköğretim 3. Sınıf

 

Hafta İçi: Pazartesi-Perşembe-Cuma: 16.00-18.00
Hafta Sonu: Cumartesi: 09.00-11.00

 
Yandex.Metrica Web Analytics